Wpływ Rady Europy na przekształcenia w obszarze ochrony praw człowieka w Chorwacji

Authors

Pages

145-161

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie na przykładzie Chorwacji w jaki sposób organizacje międzynarodowe oddziałują na proces kształtowania się ochrony praw człowieka – w tym przypadku Rada Europy. Chodzi więc nie tylko o wskazanie mechanizmów oddziaływania, np. w trakcie procedury monitoringowej, lecz także o analizę i ocenę wdrażania demokratycznych standardów międzynarodowych do praktyki ustrojowej.