Ukraina

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych UW we współpracy z Katedrą Unii Europejskiej im. Jean Monnet Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz z Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) zapraszają na seminarium naukowe pt.: O przeszłości dla przyszłości. Stosunki polsko-ukraińskie w czasach najnowszych.

Seminarium na kanwie książki prof. dr. hab. Bohdana Hud’a pt. Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku (Pracownia Wydawnicza, Lwów–Warszawa 2013) odbędzie się w dniu 5 grudnia 2013, godz. 17.00, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, sala 214 (II piętro), ul. Al. Niepodległości 22.

Program Seminarium