Walne Zebranie Stowarzyszenia PECSA

Zarząd PECSA uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Stowarzyszenia PECSA odbędzie się w dniu 15.11.2021 r. (poniedziałek) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, budynek C, Aula II. Terminy posiedzeń są następujące: termin I jest zaplanowany na godz. 12.30, a w przypadku braku kworum termin II posiedzenia zostanie zwołany o 12.45.


Program Zebrania jest następujący:

  1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącą PECSA i wybór Przewodniczącego Zebrania
  2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności PECSA
  3. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności PECSA po jego publicznym przedstawieniu
  4. Sprawy osobowe dotyczące Zarządu
  5. Sprawy wniesione i ogłoszenia