Aktualności

W dniu 6 listopada br. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego organizuje we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu Stambulskiego w Turcji, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej seminarium międzynarodowe na temat: European Studies: Challenges for Polish-Turkish Academic Cooperation.

11-11-2013 2:59

PECSA była jednym z patronów V Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w Warszawie „Młodzi KES”. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Społeczeństwo obywatelskie i państwo, a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy”.

11-11-2013 2:31

Jednym z rezultatów projektu EUintegRATIO, w którego realizacji w 2011 roku współuczestniczyło PECSA, była publikacja książkowa w języku angielskim pt. European Integration Process in the New Regional and Global Settings. Publikacja została wydana w Warszawie w 2012 roku pod redakcją Ewy Latoszek, Ireny E. Kotowskiej, Alojzego Z. Nowaka i Andrzeja Stępniaka.

 

10-11-2013 16:31

Stowarzyszenie PECSA współuczestniczyło w 2011 roku w realizacji projektu EUintegRATIO, który był finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego. W ramach projektu zorganizowano konferencję, która była jednym z flagowych, oficjalnych wydarzeń w okresie Polskiej Prezydencji w UE.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Marek Belka, Michał Boni, Laszlo Csaba, Irena E. Kotowska, Ewa Latoszek, Robert M. Lindley, Mario Monti, Willem Molle, Alojzy Z. Nowak, Edward Palmer, Dariusz Rosati i Andrzej Stępniak.

11-10-2013 17:09

AME.png

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej realizuje w 2014 roku ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Akademia Młodego Europejczyka” (AME). Jest on współfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej w naszym kraju oraz przez Komisję Europejską wpisując się w Program Jean Monnet.

Stowarzyszenie poprzez swoje działania o charakterze naukowym i dydaktycznym dąży do kształtowania świadomego społeczeństwa młodych Europejczyków już na etapie szkoły średniej. PECSA stawia sobie również za cel przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat integracji europejskiej i procesów społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnej Europie i na świecie w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych.

11-10-2013 17:28