Aktualności

W dniu 29 listopada 2013 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie odbyła się konferencja pt: „Europejski Rok Obywateli. Różnorodność w klasie wyzwaniem dla szkoły”.

01-12-2013 20:58

W dniach 13-14 listopada 2013 roku odbędzie się konferencja naukowa na temat: „Wyzwania i dylematy integracji europejskiej” połączona z obchodami 30-lecia Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz z nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi Wilhelmusowi Molle.

11-11-2013 3:59

Na stronie Przedstawicielstwa KE w Polsce ukazała się w dniu 6 listopada br. informacja o projekcie edukacyjnym "Akademia Młodego Europejczyka" realizowanym przez Stowarzyszenie w roku 2013/2014

11-11-2013 2:09

W dniu 6 listopada br. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego organizuje we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu Stambulskiego w Turcji, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej seminarium międzynarodowe na temat: European Studies: Challenges for Polish-Turkish Academic Cooperation.

11-11-2013 2:59

PECSA była jednym z patronów V Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w Warszawie „Młodzi KES”. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Społeczeństwo obywatelskie i państwo, a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy”.

11-11-2013 2:31

Jednym z rezultatów projektu EUintegRATIO, w którego realizacji w 2011 roku współuczestniczyło PECSA, była publikacja książkowa w języku angielskim pt. European Integration Process in the New Regional and Global Settings. Publikacja została wydana w Warszawie w 2012 roku pod redakcją Ewy Latoszek, Ireny E. Kotowskiej, Alojzego Z. Nowaka i Andrzeja Stępniaka.

 

10-11-2013 16:31