Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że projekt złożony przez PECSA do Komisji Europejskiej w marcu br. w ramach działania Jean Monnet Information Project/Network „Policy debate with Academic World” w Programie Erasmus+ zajął 10 miejsce na 57 wniosków pozytywnie ocenionych w tej kategorii i był jedynym z Polski (szczegółowa lista wniosków: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/eac-s11-13_policy-debate-with-academic-world_en.pdf). W konsekwencji w maju 2015 r. PECSA planuje zorganizować w Warszawie międzynarodową konferencję naukową pt. „Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth”, do udziału w której są zaproszeni m.in. Profesorowie Jean Monnet, Przedstawiciele ECSA-World i jej sekcji, członkowie PECSA i wszyscy badacze krajowi i zagraniczni zainteresowani problematyką badań, nauki i edukacji w UE.

 

05-10-2014 17:15

W dniach 1-2 października w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja Jean Monnet / ECSA poświęcona przyszłości studiów europejskich/ studiów Unii Europejskiej. W wydarzeniu uczestniczyła Przewodnicząca PECSA – prof. Ewa Latoszek wraz z Sekretarzem – dr Martą Pachocką. Ponadto w Konferencji wzięli udział inni członkowie naszego Stowarzyszenia reprezentujący czołowe ośrodki akademickie z całej Polski, w tym Profesorowie Jean Monnet. Podczas wydarzenia miało miejsce General Assembly Stowarzyszenia ECSA-World, w którym uczestniczyli m.in. Przewodniczący wszystkich krajowych i regionalnych stowarzyszeń należących do społeczności European Community Studies Association. Podczas spotkania prof. Enrique Banus z Hiszpanii został ponownie wybrany Przewodniczącym ECSA-World na dwuletnią kadencję. Jednocześnie, z przyjemnością informujemy, że Przewodnicząca PECSA – prof. Ewa Latoszek – została wybrana Wiceprzewodniczącą ECSA-World.

05-10-2014 17:03

W imieniu Redakcji czasopisma naukowego "Poznan University of Economics Review" zapraszamy członków Poskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej i inne zainteresowane osoby do składania artykułów o tematyce ekonomicznej w języku angielskim. Jednocześnie mamy przyjemność poinformować, iż numer 3 "PUE Review" w 2014 r. (numer już zamknięty) bedzie poświecony tematyce Unii Europejskiej. Redaktorkami prowadzącymi są członkinie PECSA z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - prof. dr hab. Ewa Małuszyńska i dr Ida Musiałkowska. Wiecej informacji o czasopiśmie "Poznan University of Economics Review".

 

20-07-2014 9:52

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur zaprasza na konferencję ogólnokrajową nt. "Polska w Unii Europejskiej po 10 latach - w centrum czy na peryferiach?". Konferencja pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbędzie się 22 października 2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, w sali konferencyjnej, p. V w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87. Współorganizatorem konferencji jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 

10-07-2014 13:49

Ukazała się najnowsza publikacja Programu Wydawniczego Cetrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w języku angielskim pt. „Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe” pod redakcją naukową Dariusza Milczarka, Artura Adamczyka i Kamil Zajączkowskiego. 

11-06-2014 2:09

Zapraszamy wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej do udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia PECSA, które odbędzie się w dniu 7 lipca br. o godzinie 12.00 w sali 49, I piętro, w gmachu Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ul. Wiśniowa 41.

30-05-2014 17:58