Aktualności

W dniach 13-14 listopada 2013 roku odbędzie się konferencja naukowa na temat: „Wyzwania i dylematy integracji europejskiej” połączona z obchodami 30-lecia Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz z nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi Wilhelmusowi Molle.

11-11-2013 3:59

Na stronie Przedstawicielstwa KE w Polsce ukazała się w dniu 6 listopada br. informacja o projekcie edukacyjnym "Akademia Młodego Europejczyka" realizowanym przez Stowarzyszenie w roku 2013/2014

11-11-2013 2:09

W dniu 6 listopada br. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego organizuje we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu Stambulskiego w Turcji, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej seminarium międzynarodowe na temat: European Studies: Challenges for Polish-Turkish Academic Cooperation.

11-11-2013 2:59

PECSA była jednym z patronów V Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w Warszawie „Młodzi KES”. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Społeczeństwo obywatelskie i państwo, a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy”.

11-11-2013 2:31

Jednym z rezultatów projektu EUintegRATIO, w którego realizacji w 2011 roku współuczestniczyło PECSA, była publikacja książkowa w języku angielskim pt. European Integration Process in the New Regional and Global Settings. Publikacja została wydana w Warszawie w 2012 roku pod redakcją Ewy Latoszek, Ireny E. Kotowskiej, Alojzego Z. Nowaka i Andrzeja Stępniaka.

 

10-11-2013 16:31

Stowarzyszenie PECSA współuczestniczyło w 2011 roku w realizacji projektu EUintegRATIO, który był finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego. W ramach projektu zorganizowano konferencję, która była jednym z flagowych, oficjalnych wydarzeń w okresie Polskiej Prezydencji w UE.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Marek Belka, Michał Boni, Laszlo Csaba, Irena E. Kotowska, Ewa Latoszek, Robert M. Lindley, Mario Monti, Willem Molle, Alojzy Z. Nowak, Edward Palmer, Dariusz Rosati i Andrzej Stępniak.

11-10-2013 17:09