Aktualności

Zachęcamy Państwa do lektury najnowszej książki pt.: „Procedury decyzyjne Unii Europejskiej" pod redakcją prof. dr hab. Jana Galstera i dr Aleksandry Szczerby Zawady. Monografia stanowi jedyną w swoim rodzaju głęboką analizę procesów prawotwórczych uwzględniającą całą złożoność obowiązujących procedur. Rozwój procesu integracji europejskiej implikuje konieczność zmian nie tylko w instrumentach, ale również metodach sprawowania skutecznych rządów w Unii Europejskiej. Niniejsza książka ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi złożoną problematykę poszukiwania kompromisu pomiędzy technokratycznym i demokratycznym mechanizmem stanowienia prawa w Unii Europejskiej.

16-03-2015 20:38

Właśnie ukazał się kolejny już numer The Poznan University of Economics Review (nr 4, vol 14, 2014), poświęcony problematyce integracji europejskiej i zagadnieniom związanym z dziesięcioleciem największego poszerzenia Unii Europejskiej. Jest to ostatni z planowanych dwóch numerów zawierających wyniki badań naukowców z Europy, które zostały zaprezentowane dzięki projektowi Jean Monnet Centre of Excellence, realizowanemu przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

21-01-2015 0:16

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na II Seminarium Europejskie pt.: „Państwo dobrobytu w obliczu przemian demograficznych w Europie” współorganizowane przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrę Unii Europejskiej im.

04-12-2014 22:28

Zachęcamy członków PECSA i wszystkie osoby zainteresowane do lektury najnowszego numeru "The Poznan University of Economics Review" poświęconego problematyce integracji europejskiej i zagadnień związanych z dziesięcioleciem największego rozszerzenia Unii Europejskiej. Jest to pierwszy z dwóch numerów o takiej tematyce, które powstały jako efekt badań naukowców z Europy w ramach projektu Jean Monnet Centre of Excellence realizowanego przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Redaktorami tematycznymi numeru są prof. Ewa Małuszyńska, dr Grzegorz Mazur i dr Ida Musiałkowska z Katedry Europeistyki UEP.

Kompletny numer Volume 14, Number 3, 2014 do lektury jest tutaj.

 

10-11-2014 15:36

Zapraszamy Państwa do lektury nowej książki Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur pt. "Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej" opublikowanej w październiku 2014 r. Książka składa się z trzynastu rozdziałów ujętych w dwie części: część I. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na gospodarkę Polski, część II. Zmiany pozycji gospodarczej Polski w Unii Europejskiej.

03-11-2014 21:49

W imieniu prof. dra hab. Edwarda Haliżaka, dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz prof. dra hab. Dariusza Milczarka, dyrektora Centrum Europejskiego UW zapraszamy członków Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „The World’s Perception of the European Union”, która rozpocznie się o godz. 9.30 w dniu 23 października 2014 r. (czwartek) w Sali Brudzińskiego, w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Konferencja jest organizowana we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej i Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych. W imieniu Zarządu PECSA, Przewodnicząca Stowarzyszenia prof. Ewa Latoszek będzie moderowała panel ekspercki pt. „Transatlantic relations – American and European perception”. Partnerem strategicznym konferencji jest Fundacja PZU. 

16-10-2014 12:10