Presentations

Presentations are linked to names in programme.

13:00-13:10 – Otwarcie

  • David Gregosz - Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
  • Prof. dr hab. Ewa Latoszek - Dyrektorka Centrum Doskonałości Jeana Monneta SGH, Kierowniczka Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

13.10-14.50 – Wystąpienia i dyskusja

Moderator:

  • dr Anna Wójtowicz - Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Prelegenci:

14:50-15.00 – Podsumowanie  

  • dr Aleksandra Borowicz - Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej, Wydział Ekonomiczny UG